• Image of Kit Família +1
  • Image of Kit Família +1
  • Image of Kit Família +1
  • Image of Kit Família +1
  • Image of Kit Família +1

¿Todos tus amigos empiezan a ser papás y no sabes con que detalle sorprenderles? En este kit encontraras muchas ilusiones y emociones con pequeñas dosis de realidad, en las que los papás se verán reflejados.

El kit incluye 11 objetos para desearles lo mejor a los papas y es que ser +1 en la familia sí que es un cambio importante en la vida.

El kit incluye:

-Parasol: Porque se han acabado los viajes exóticos.
-Guantes + pinzas para la nariz: Por los primeros cambios de pañales.
-Cinta métrica: Porque crecen demasiado rápido.
-Gafas de sol: Para las noches más complicadas.
-Pluma: Porque ahora si se ha acabado hacer el indio.
-Vela: Para que no se apague nunca la llama.
-Silbato: Porque iréis a toque de pito.
-Mini panecillo: Porque ha venido con un pan debajo el brazo.
-Bayeta: Para cuando os caiga la baba.
-Agenda de teléfonos: Números de emergencia de canguros.
-Monedero: Para ir ahorrando.

dimensiones kit: 7.3 x 17.3 x 17.3 cm

:::::::::::::::::::::::::::::

Tots els teus amics comencen a ser pares i no saps amb quin detall sorprendre’ls? En aquest kit trobaràs moltes il·lusions i emocions amb petites dosis de realitat, en què els nous pares es veuran reflectits.

El kit inclou 11 objectes per desitja-los el millor, i és que ser +1 a la família sí que és un canvi important en la vida.

El kit inclou:

-Para-sol: Perquè s’han acabat els viatges exòtics.
-Guants + pinces per el nas: Pels primer canvis de bolquers.
-Cinta mètrica: Perquè creixen massa ràpid.
-Ulleres de sol: Per les nits més complicades.
-Ploma: Perquè ara que s’ha acabat fer l’indi.
-Espelma: Perquè no s’apagui mai la vostra flama.
-Xiulet: Perquè anireu a toc de pito.
-Mini panet: Perquè ha vingut amb un pa sota el braç.
-Baieta: Per quan us caigui la baba.
-Agenda de telèfons: Números d’emergència de cangurs.
-Moneder: Perquè ja podeu anar estalviant.

dimensions kit : 7.3 x 17.3 x 17.3 cm